Cysylltu gyda'r heddlu

Bydd Gwirfoddoli fel Cwnstabl Arbennig yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o sut beth yw bod yn swyddog heddlu, heb gofrestru mewn rôl gyflogedig barhaol yn syth. Mae gan Gwnstabliaid Arbennig bwerau plismona llawn ac maen nhw’n plismona ar y rheng flaen, gan gynnwys dyletswyddau fel:

  • Helpu pan fydd damweiniau neu danau
  • Cadw canol trefi yn ddiogel
  • Ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Cynnal ymholiadau o dŷ i dŷ
  • Arestio troseddwyr a rhoi tystiolaeth yn y llys
  • Rheoli tyrfaoedd mewn digwyddiadau
  • Addysgu plant, cymunedau a busnesau am leihau troseddu

Gallwch ddysgu rhagor am ddod yn Gwnstabl Arbennig ar wefan Citizens in Policing neu cysylltwch â’ch llu heddlu lleol.

Edrychwch pa luoedd heddlu sy’n recriwtio yn awr