Force alert sign-up

Am gael gwybod y newyddion diweddaraf am luoedd penodol?

Os ydych am glywed y statws recriwtio diweddaraf gan lu heddlu y mae gennych ddiddordeb ynddo, yna ymunwch â'n rhestr bostio. Byddwn yn eich hysbysu pan fyddan nhw'n dechrau recriwtio.

Dewiswch y llu heddlu yr ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf amdano.

Cymru

De Ddwyrain Lloegr

De Orllewin Lloegr

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Dwyrain Lloegr

Gogledd Ddwyrain Lloegr

Gogledd Orllewin Lloegr

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Llundain

Swydd Efrog a'r Humber

Mae meysydd wedi eu nodi â * yn ofynnol.