Beth sy'n rhan o'r prawf barnu sefyllfa?

Cynlluniwyd y prawf hwn i fesur eich craffter a’ch gallu i wneud penderfyniadau priodol ac effeithiol pan fyddwch mewn sefyllfaoedd yr ydych yn debygol o’u hwynebu fel swyddog heddlu. Bydd arnoch angen gliniadur, cyfrifiadur desg, ffôn symudol neu dabled - gofalwch nad yw eich dyfais yn y modd tawel.

Cyflwynir 12 cwestiwn gwahanol i chi, pob un â phedwar ateb posibl.
Ar ôl pob cwestiwn, gofynnir i chi ddweud beth fyddech chi’n ei wneud yn y sefyllfa sy’n cael ei disgrifio.

Mae’r prawf hwn yn cymryd tua 30 munud fel arfer i’w gwblhau ond gallwch gymryd hyd at ddwy awr i’w gwblhau, felly peidiwch â brysio. Gofalwch eich bod yn darllen popeth yn ofalus cyn gwneud eich dewisiadau, a gofalwch eich bod yn ateb pob cwestiwn. Rhaid cwblhau’r prawf hwn mewn un eisteddiad - fyddwch chi ddim yn gallu cael seibiant nes y byddwch wedi ei orffen.

Cyn gynted ag y byddwch wedi cwblhau’r prawf, byddwch yn cael y canlyniad trwy’r system. Os byddwch wedi llwyddo, byddwch yn symud at y Cyfweliad fideo ar sail cymhwysedd