Canfod y llwybr gorau I blismona I chi

Atebwch y cwestiynau hyn i ddod o hyd i'r opsiynau gorau sydd ar gael i chi.