Y diweddaraf am COVID-19

Mae recriwtio i’r heddlu yn dal ar agor ond mae newidiadau i rai o’n prosesau i ddiogelu ymgeiswyr a staff.

25

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?

Cynrychioli ein cymunedau amrywiol

Rydyn ni wedi ymuno â Channel 4 i greu cyfres o ffilmiau byr yn cynnwys aelodau'r cyhoedd a swyddogion sy'n gwasanaethu yn siarad am fywyd yn yr heddlu. Gallwch glywed yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud a pham maen nhw'n meddwl y dylai mwy o bobl â chefndiroedd a phrofiadau amrywiol wneud cais i ymuno â'r heddlu.

CAEL Y STORI LAWN
Photograph
Photograph

Roeddwn am gael gyrfa amrywiol oedd yn gwneud gwahaniaeth

Tanya

West Yorkshire Police

Bywyd yn yr heddlu

Mae bod yn swyddog heddlu yn amrywiol ond mae hefyd yn heriol, felly mae rhai nodweddion a sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu meddu neu fod yn barod i’w datblygu er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y mae bod yn swyddog heddlu yn ei olygu.

Gwneud cais i ymuno â’r heddlu

Mae sawl ffordd i ymuno â’r heddlu, yn ddibynnol ar eich gwaith, bywyd a phrofiad addysgol, a cheir sawl cam yn y broses ymgeisio. Dewch i wybod mwy am y broses ymgeisio.

Mae pob dydd yn wahanol ac rwyf yn dysgu sgiliau newydd

Mike

Heddlu Gogledd Cymru