Y diweddaraf am COVID-19

Mae recriwtio i’r heddlu yn dal ar agor ond mae newidiadau i rai o’n prosesau i ddiogelu ymgeiswyr a staff.

31

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?

Cynrychioli ein cymunedau

Er mwyn gallu cynrychioli ac ymgysylltu â’r cymunedau y byddwn yn eu gwasanaethu, mae’n hanfodol fod ein gwasanaeth heddlu yn gynhwysol ac amrywiol. Dyna pam mae hi mor bwysig fod pobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad yn ymgeisio i ymuno â’r heddlu. Dewch i wybod mwy ynglŷn â sut ydym yn mynd ati i greu gwasanaeth heddlu cynhwysol ac amrywiol.

Cefnogi amrywiaeth

Roeddwn am gael gyrfa amrywiol oedd yn gwneud gwahaniaeth

Tanya

West Yorkshire Police

Bywyd yn yr heddlu

Mae bod yn swyddog heddlu yn amrywiol ond mae hefyd yn heriol, felly mae rhai nodweddion a sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu meddu neu fod yn barod i’w datblygu er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y mae bod yn swyddog heddlu yn ei olygu.

Gwneud cais i ymuno â’r heddlu

Mae sawl ffordd i ymuno â’r heddlu, yn ddibynnol ar eich gwaith, bywyd a phrofiad addysgol, a cheir sawl cam yn y broses ymgeisio. Dewch i wybod mwy am y broses ymgeisio.

Mae pob dydd yn wahanol ac rwyf yn dysgu sgiliau newydd

Mike

Heddlu Gogledd Cymru