Y diweddaraf am COVID-19

Mae recriwtio i’r heddlu yn dal ar agor ond mae newidiadau i rai o’n prosesau i ddiogelu ymgeiswyr a staff.

Behind the Badge

Our Behind the Badge series features serving police officers from diverse backgrounds, each with a different story to tell. Hear about their experiences of joining the police and why they've never looked back.

Hear their stories
Photograph
Photograph

Bywyd yn yr heddlu

Mae bod yn swyddog heddlu yn amrywiol ond mae hefyd yn heriol, felly mae rhai nodweddion a sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu meddu neu fod yn barod i’w datblygu er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y mae bod yn swyddog heddlu yn ei olygu.

Gwneud cais i ymuno â’r heddlu

Mae sawl ffordd i ymuno â’r heddlu, yn ddibynnol ar eich gwaith, bywyd a phrofiad addysgol, a cheir sawl cam yn y broses ymgeisio. Dewch i wybod mwy am y broses ymgeisio.

32

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?

Cynrychioli ein cymunedau amrywiol

Rydyn ni wedi ymuno â Channel 4 i greu cyfres o ffilmiau byr yn cynnwys aelodau'r cyhoedd a swyddogion sy'n gwasanaethu yn siarad am fywyd yn yr heddlu. Gallwch glywed yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud a pham maen nhw'n meddwl y dylai mwy o bobl â chefndiroedd a phrofiadau amrywiol wneud cais i ymuno â'r heddlu.

CAEL Y STORI LAWN
Photograph
Photograph

Roeddwn am gael gyrfa amrywiol oedd yn gwneud gwahaniaeth

Tanya

West Yorkshire Police