Y diweddaraf am COVID-19

Mae recriwtio i’r heddlu yn dal ar agor ond mae newidiadau i rai o’n prosesau i ddiogelu ymgeiswyr a staff.

Behind the Badge

PC Sarpong is one of the stars of our new Behind the Badge series. Hear her talk about the importance of a diverse police service and what being an officer means to her.

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

00:04 --> 00:05
I became an officer. 

00:05 --> 00:08
It’s something that I’d always sort of thought about, thought about it for a very long time.  
0
0:09 --> 00:12
I really strongly believe that, be the change you want to see.

00:13 --> 00:17
So, you know, I wanted to ensure that the police in my community were positive.

00:18 --> 00:20
It’s important for the police to be diverse.

00:20 --> 00:21
The community’s diverse.

00:21 --> 00:24
Obviously the police want to represent the community.

00:25 --> 00:27
In order to do so, they need everyone from different backgrounds.

00:28 --> 00:28
Intakes following me.

00:29 --> 00:30
I’ve seen Asian and Black backgrounds coming in 

00:31 --> 00:32
which is really positive.

00:33 --> 00:34
When I started on division, it was really nice.

00:35 --> 00:37
It was really easy to fit in.

00:35 --> 00:38
Everyone welcomes you straight away.

00:39 --> 00:40
It’s definitely a fun place to work.

00:41 --> 00:42
Everyone has a really good sense of humour

00:42 --> 00:44
and we like to have a laugh with people.

00:44 --> 00:45
It is like another family.

00:46 --> 00:49
It’s just a fun place to be. It’s a really nice environment to work in.

00:50 --> 00:52
The Police Force means family, it means community 

00:53 --> 00:54
and it just fills me with a sense of pride to be a part of 

00:55 --> 00:56
such a positive force. 

End Frame
BE ONE OF THE 20,000 NEW OFFICERS

BE PART OF THE TEAM

BE THE DIFFERENCE

SEARCH JOIN THE POLICE

Bywyd yn yr heddlu

Mae bod yn swyddog heddlu yn amrywiol ond mae hefyd yn heriol, felly mae rhai nodweddion a sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu meddu neu fod yn barod i’w datblygu er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y mae bod yn swyddog heddlu yn ei olygu.

Gwneud cais i ymuno â’r heddlu

Mae sawl ffordd i ymuno â’r heddlu, yn ddibynnol ar eich gwaith, bywyd a phrofiad addysgol, a cheir sawl cam yn y broses ymgeisio. Dewch i wybod mwy am y broses ymgeisio.

26

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?

Cynrychioli ein cymunedau amrywiol

Rydyn ni wedi ymuno â Channel 4 i greu cyfres o ffilmiau byr yn cynnwys aelodau'r cyhoedd a swyddogion sy'n gwasanaethu yn siarad am fywyd yn yr heddlu. Gallwch glywed yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud a pham maen nhw'n meddwl y dylai mwy o bobl â chefndiroedd a phrofiadau amrywiol wneud cais i ymuno â'r heddlu.

CAEL Y STORI LAWN
Photograph
Photograph

Roeddwn am gael gyrfa amrywiol oedd yn gwneud gwahaniaeth

Tanya

West Yorkshire Police