Y diweddaraf am COVID-19

Mae recriwtio i’r heddlu yn dal ar agor ond mae newidiadau i rai o’n prosesau i ddiogelu ymgeiswyr a staff.

24

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ddod yn swyddog heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

Ffyrdd i mewn i blismona

Roeddwn am gael gyrfa amrywiol oedd yn gwneud gwahaniaeth

Tanya

West Yorkshire Police

Mae pob dydd yn wahanol ac rwyf yn dysgu sgiliau newydd

Mike

Heddlu Gogledd Cymru