Y diweddaraf am COVID-19

Mae recriwtio i’r heddlu yn dal ar agor ond mae newidiadau i rai o’n prosesau i ddiogelu ymgeiswyr a staff.

29

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ddod yn swyddog heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

Ffyrdd i mewn i blismona

Roeddwn am gael gyrfa amrywiol oedd yn gwneud gwahaniaeth

Tanya

West Yorkshire Police

Bywyd yn yr heddlu

Mae bod yn swyddog heddlu yn amrywiol ond mae hefyd yn heriol, felly mae rhai nodweddion a sgiliau allweddol y bydd angen i chi eu meddu neu fod yn barod i’w datblygu er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn y mae bod yn swyddog heddlu yn ei olygu.

A yw plismona'n iawn i mi?

Sut i ymgeisio

Mae ymgeisio i ddod yn swyddog heddlu yn cynnwys nifer o gamau, gan gynnwys profion corfforol, ysgrifenedig a llafar a gwiriadau cefndir trylwyr. Dysgwch beth sy’n rhan o’r broses.

Cyflwyno Cais i’r Heddlu

Mae pob dydd yn wahanol ac rwyf yn dysgu sgiliau newydd

Mike

Heddlu Gogledd Cymru