Cynnydd cwis: Cam 1 o #steptotal

A yw plismona'n iawn i mi?

Cymerwch ein cwis i ddarganfod a allai gyrfa fel swyddog heddlu fod yn iawn i chi.