Cwcis

Polisi Cwcis 

Darn bach o ddata (sydd yn aml yn cynnwys dynodwr unigryw) yw cwci sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen. Mae'n cael ei gynhyrchu pan fydd defnyddwyr yn cyrchu gwefan benodol. Mae'r cwci'n cael ei storio ar eich porwr ac yna'n cael ei anfon yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol.

Dim ond cwcis hanfodol sy'n cael eu cynhyrchu'n awtomatig. Mae'n rhaid i chi alluogi cwcis dewisol at ddibenion marchnata a dadansoddeg. Nid yw cwcis sy'n cael eu cynhyrchu trwy ddefnyddio'r wefan hon yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol ond fe'u defnyddir i wneud i'r wefan weithio'n well i chi trwy gofio gweithgareddau a dewisiadau a ddewiswyd gennych chi a'ch porwr a'ch galluogi i lywio rhwng tudalennau'n effeithlon. Defnyddir Google Analytics i fesur faint o bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth gwefan hwn, ac o ble yn y byd y maent yn ymweld â ni.

Marchnata

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud ein marchnata'n fwy deniadol a pherthnasol i ddefnyddwyr. Os caiff ei alluogi gan ddefnyddwyr, rydym yn defnyddio gwybodaeth cwcis i ganolbwyntio ein marchnata ar yr hyn sy'n berthnasol i ddefnyddwyr penodol, i wella adrodd ar berfformiad, ac i osgoi dangos hysbysebion y mae'r defnyddiwr eisoes wedi'u gweld. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis i gofio'ch chwiliadau diweddaraf, eich rhyngweithiadau blaenorol â'n hysbysebion neu ganlyniadau chwilio, a'ch ymweliadau â'n gwefan.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio data o gwcis trosi i bennu faint o bobl sy'n clicio ar ein hysbysebion sy'n mynd ymlaen i gofrestru ar ein gwefan. Ni ddefnyddir cwcis trosi gan Google ar gyfer targedu hysbysebion sy'n seiliedig ar ddiddordeb ac maent yn parhau am gyfnod cyfyngedig yn unig.

Defnyddir y cwcis canlynol nad ydynt yn hanfodol ar y wefan hon:

Enw'r Cwci Amser Dod i Ben Disgrifiad
Rheoli Cwcis 3 mis Defnyddir y cwci hwn i gofio dewis defnyddiwr ynghylch cwcis. Lle mae defnyddwyr wedi nodi dewis yn flaenorol, bydd dewis y defnyddiwr hwnnw yn cael ei storio yn y cwci hwn
__cf_bm 30 munud Defnyddir y cwci hwn, a osodir gan Cloudflare, i gefnogi Cloudflare Bot Management.
_gat_UA-146595501-1 1 munud Fe'i defnyddir i sbarduno cyfradd ceisiadau
_gcl_au 90 diwrnod Cwci hysbysebu LinkedIn a ddefnyddir at ddibenion olrhain defnyddwyr a thargedu hysbysebion
_ga 2 flynedd Fe'i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
_gid 1 diwrnod Fe'i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
_gcl_aw, _gcl_dc, and _gcl_gb 90 diwrnod Mae'r rhain yn cael eu defnyddio gan Conversion Linker Google i helpu i fesur data clicio fel bod trosiadau'n cael eu mesur yn effeithiol. Pan fydd ymwelydd yn clicio ar unrhyw hysbysebion ar y wefan hon, mae URL y dudalen trosi fel arfer yn cynnwys gwybodaeth am y clic. Yna mae Google Ads yn defnyddio'r wybodaeth glicio i gysylltu'r trosiad hwnnw â'r clic a ddaeth â'r ymwelydd yma.
1P_JAR 90 diwrnod Cwci hysbysebu Google a ddefnyddir at ddibenion olrhain defnyddwyr a thargedu hysbysebion
AnalyticsSyncHistory 1 mis Fe'i defnyddir i storio gwybodaeth am yr amser y digwyddodd cysoni â'r cwci lms_analytics
li_gc 2 flynedd Fe'i defnyddir i storio caniatâd gwesteion ynghylch defnyddio cwcis at ddibenion nad ydynt yn hanfodol
muc_ads 2 flynedd Mae'n casglu data ar ymddygiad a rhyngweithio defnyddwyr er mwyn gwneud y gorau o'r wefan a gwneud hysbysebu ar y wefan yn fwy perthnasol.
test_cookie 15 munud Gosodir y test_cookie gan doubleclick.net ac fe'i defnyddir i benderfynu a yw porwr y defnyddiwr yn cefnogi cwcis.
IDE 1 flwyddyn Fe'i defnyddir gan Google i ddarparu hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'i ddiddordebau
NID 6 mis Fe'i defnyddir gan Google i ddarparu hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'i ddiddordebau
HSID 2 flynedd Fe'i defnyddir gan Google i ddarparu hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'i ddiddordebau
APISID 2 flynedd Fe'i defnyddir gan Google i ddarparu hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'i ddiddordebau
ANID 6 mis Fe'i defnyddir gan Google i ddarparu hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'i ddiddordebau
Rheoli Cwcis 90 diwrnod Defnyddir y cwci hwn i gofio dewis defnyddiwr ynghylch cwcis. Lle mae defnyddwyr wedi nodi dewis yn flaenorol, bydd dewis y defnyddiwr hwnnw yn cael ei storio yn y cwci hwn
_cfduid 1 flwyddyn Nid yw'n cyfateb i unrhyw ID defnyddiwr yn y cymhwysiad gwe, ac nid yw'r cwci'n storio unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
_fbp 3 mis Fe'i defnyddir gan Facebook i gyflwyno cyfres o gynhyrchion hysbysebu ar Facebook
fr 3 mis Fe'i defnyddir gan Facebook i gyflwyno cyfres o gynhyrchion hysbysebu ar Facebook
tr Cwci sesiwn - yn dod i ben pan gaeir y porwr Fe'i defnyddir gan Facebook i gyflwyno cyfres o gynhyrchion hysbysebu megis cynigion amser real gan hysbysebwyr trydydd parti
act Cwci sesiwn - yn dod i ben pan gaeir y porwr Cwci Facebook a ddefnyddir ar gyfer dadansoddeg ac ymchwil
c_user 1 flwyddyn Cwci mewngofnodi defnyddiwr Facebook a ddefnyddir i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
datr 2 flynedd Cwci Facebook a ddefnyddir i ganfod porwr
spin 1 flwyddyn Defnyddir cwcis hysbysebwr Facebook ar gyfer adrodd ar ymgyrch gymdeithasol
  1 flwyddyn Cwci Facebook a ddefnyddir i ganfod porwr
xs 1 flwyddyn Cwci Facebook a ddefnyddir ochr yn ochr â c_user i ddilysu hunaniaeth defnyddiwr
guest_id 2 flynedd Fe'i defnyddir gan Twitter i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
personalization_id 2 flynedd Cwci Twitter a ddefnyddir i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
mbox 1 flwyddyn Cwci Twitter a ddefnyddir i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
anj 90 diwrnod Mae'n cynnwys data sy'n dynodi a yw ID y cwci wedi'i gysoni â phartner AppNexus
usersync 90 diwrnod Mae'n cynnwys data sy'n dynodi a yw ID y cwci wedi'i gysoni â phartner AppNexus
uuid2 90 diwrnod Mae'n cynnwys gwerth unigryw a gynhyrchir ar hap i helpu AppNexus i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
icu 90 diwrnod Fe'i defnyddir gan AppNexus i ddarparu hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'i ddiddordebau
poll_timestamp 120 o ddiwrnodau Mae'r cwci hwn yn cael ei osod i reoli arddangosiad y ffurflen pôl cynnwys
hide_poll 120 o ddiwrnodau Mae'r cwci hwn yn cael ei osod i reoli arddangosiad y ffurflen pôl cynnwys
bscookie 2 flynedd Mae LinkedIn yn gosod y cwci hwn i storio gweithredoedd wedi'u gwneud ar y wefan
lidc 1 diwrnod Yn cael ei osod gan Linkedin a'i ddefnyddio ar gyfer llwybro
UserMatchHistory 6 mis Yn cael ei osod gan Linkedin i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
bcookie 1 flwyddyn Fe'i defnyddir gan Linkedin i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
lissc 1 flwyddyn Fe'i defnyddir gan Linkedin ar gyfer olrhain gwasanaethau sydd wedi'u mewnosod
AMCV 1 flwyddyn Mae'n caniatáu LinkedIn i alluogi ymarferoldeb mewngofnodi, olrhain defnyddwyr, a dibenion targedu hysbysebion
lang Cwci sesiwn - yn dod i ben pan gaeir y porwr Fe'i defnyddir ar gyfer Mewngofnodi gyda LinkedIn a/neu ar gyfer nodwedd ddilyn LinkedIn
sc_at 390 o ddiwrnodau Cwci sy'n gysylltiedig ag ymgorffori cynnwys o Snapchat
_scid 1 flwyddyn ID Defnyddiwr unigryw picsel Snapchat
X-AB 1 flwyddyn Cwci sy'n gysylltiedig ag ymgorffori cynnwys o Snapchat

YouTube

Mae'r fideo(s) sydd wedi'u hymgorffori ar y wefan hon o'n sianel YouTube swyddogol yn defnyddio modd gwella preifatrwydd YouTube. Os cliciwch ar y chwaraewr fideo YouTube, gall y modd hwn osod cwcis ar eich cyfrifiadur ond ni fydd YouTube yn storio gwybodaeth cwcis y gellir ei hadnabod yn bersonol ar gyfer chwarae fideos wedi'u mewnosod yn ôl.

Gallwch ddysgu rhagor ar dudalen wybodaeth mewnosod fideos YouTube.

Os dymunwch reoli, rhwystro neu ddileu unrhyw gwcis a gynhyrchir gan y wefan hon, gallwch wneud hynny trwy osodiadau'ch porwr. Gallwch ddysgu sut trwy edrych ar y ddewislen help ar eich porwr. Fel arall, byddwn yn cymryd yn ganiataol eich bod yn iawn i barhau i ddefnyddio Cwcis.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gwcis ar y wefan Ynglŷn â Chwcis.