Cwcis

Polisi Cwcis 

Darn bach o ddata yw cwci (sydd yn aml yn cynnwys dull adnabod unigryw) sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur, ffôn symudol neu dabled. Mae’n cael ei greu pan fydd defnyddwyr yn defnyddio gwefan benodol. Mae’r cwci yn cael ei storio ar eich porwr ac yna ei anfon yn ôl i’r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol.

Dim ond cwcis hanfodol sy’n cael eu creu yn awtomatig. Rhaid i gwcis dewisol ar gyfer marchnata a dadansoddi gael eu galluogi gennych chi. Nid yw cwcis sy’n cael eu creu trwy ddefnyddio’r wefan hon yn cael eu defnyddio i’ch adnabod chi yn bersonol ond maen nhw’n cael eu defnyddio i wneud i’r safle weithio yn well i chi trwy gofio gweithgareddau a dewisiadau gennych chi a’ch porwr gan adael i chi symud rhwng tudalennau yn effeithlon. Defnyddir Google Analytics i fesur faint o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth ar y wefan hon, ac o ble yn y byd y maen nhw’n ymweld â ni.

Marchnata
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud ein marchnata yn fwy diddorol a pherthnasol i ddefnyddwyr. Os cânt eu galluogi gan ddefnyddwyr, rydym yn defnyddio gwybodaeth o’r cwcis i ganolbwyntio ein marchnata ar yr hyn sy’n berthnasol i ddefnyddwyr penodol, i wella’r adroddiadau am berfformiad, ac i osgoi dangos hysbysebion y mae’r defnyddiwr wedi eu gweld yn barod. Er enghraifft, rydym yn defnyddio cwcis i gofio beth yr ydych wedi chwilio amdano yn fwyaf diweddar, eich rhyngweithio blaenorol â’n hysbysebion neu ganlyniadau chwilio, a’ch ymweliadau â’n gwefan.

Gallwn hefyd ddefnyddio data o gwcis trosi i bennu faint o bobl sy’n clicio ar ein hysbysebion sydd yn mynd ymlaen i gofrestru ar ein safle. Nid yw cwcis trosi yn cael eu defnyddio gan Google ar gyfer targedu hysbysebion ar sail diddordebau ac am amser cyfyngedig y maen nhw’n goroesi.

Defnyddir y cwcis canlynol nad ydynt yn hanfodol ar y safle hwn:

Enw’r Cwci Cyfnod Dirwyn i Ben Disgrifiad
_gat_UA-146595501-1 1 munud Defnyddir i arafu’r gyfradd ceisiadau
_gcl_au 90 diwrnod Cwci hysbysebu 90 diwrnod LinkedIn a ddefnyddir at ddibenion olrhain defnyddwyr a thargedu hysbysebion
_ga 2 flynedd Defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
_gid 1 diwrnod Defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
1P_JAR 90 diwrnod 90 diwrnod cwci hysbysebu Google a ddefnyddir at ddibenion olrhain defnyddwyr a thargedu hysbysebion
IDE 1 flwyddyn Defnyddir gan Google i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
NID 6 mis Defnyddir gan Google i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
HSID 2 flynedd Defnyddir gan Google i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
APISID 2 flynedd Defnyddir gan Google i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
ANID 6 mis Defnyddir gan Google i gyflwyno hysbysebion sy'n fwy perthnasol i'r defnyddiwr a'u diddordebau
CookieControl 90 diwrnod Defnyddir y cwci yma i gofio dewis defnyddiwr am gwcis. Pan fydd defnyddwyr wedi nodi dewis, bydd dewis y defnyddiwr hwnnw yn cael ei storio yn y cwci hwn.
_cfduid 1 flwyddyn Mae’r cwci '__cfduid' yn cael ei osod gan y gwasanaeth CloudFlare i ddynodi traffig y we y gellir ymddiried ynddo. Nid yw’n cyfateb i unrhyw ddull adnabod defnyddiwr yn y rhaglen ar y we, ac nid yw’r cwci yn cadw unrhyw wybodaeth y gellir ei chysylltu ag unigolyn penodol.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-
_fbp 3 mis Defnyddir gan Facebook i ddarparu cyfres o gynhyrchion hysbysebu ar Facebook
fr 3 mis Defnyddir gan Facebook i ddarparu cyfres o gynhyrchion hysbysebu ar Facebook
tr Cwci sesiwn - dod i ben wrth i’r porwr gael ei gau Defnyddir gan Facebook i ddarparu cyfres o gynhyrchion hysbysebu fel prynu byw gan hysbysebwyr sy’n drydydd bartïon
act Cwci sesiwn - dod i ben wrth i’r porwr gael ei gau Cwci Facebook a ddefnyddir ar gyfer dadansoddi ac ymchwil
c_user 1 flwyddyn Cwci mewngofnodi defnyddiwr Facebook a ddefnyddir i ddarparu hysbysebion sy’n fwy perthnasol i’r defnyddiwr a’i ddiddordebau
datr 2 flynedd Cwci Facebook a ddefnyddir i ganfod porwr
spin 1 flwyddyn Cwcis hysbysebwyr Facebook a ddefnyddir i roi adroddiad am ymgyrch gymdeithasol
sb 1 flwyddyn Cwci Facebook a ddefnyddir i ganfod porwr
xs 1 flwyddyn Cwci Facebook a ddefnyddir ochr yn ochr â c_user i ddilysu pwy yw’r defnyddiwr
guest_id 2 flynedd Defnyddir gan Twitter i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
personalization_id 2 flynedd Cwci Twitter a ddefnyddir i ddarparu hysbysebion sy’n fwy perthnasol i’r defnyddiwr a’i ddiddordebau
mbox 1 flwyddyn Cwci Twitter a ddefnyddir i ddarparu hysbysebion sy’n fwy perthnasol i’r defnyddiwr a’i ddiddordebau
anj 90 diwrnod Cynnwys data sy’n dynodi os yw’r ID cwci wedi cydamseru â phartner AppNexus
usersync 90 diwrnod Cynnwys data sy’n dynodi os yw’r ID cwci wedi cydamseru â phartner AppNexus
uuid2 90 diwrnod Cynnwys gwerth unigryw a gynhyrchir ar hap i helpu AppNexus i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
icu 90 diwrnod Defnyddir gan AppNexus i ddarparu hysbysebion sy’n fwy perthnasol i’r defnyddiwr a’i ddiddordebau
lidc 1 diwrnod Gosodir gan Linkedin a’i ddefnyddio ar gyfer ailosod
UserMatchHistory 6 mis Gosodir gan Linkedin i ddarparu hysbysebion sy’n fwy perthnasol i’r defnyddiwr a’i ddiddordebau
bcookie 1 flwyddyn Defnyddir gan Linkedin i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
lissc 1 flwyddyn Defnyddir gan Linkedin i olrhain gwasanaethau wedi’u mewnosod
AMCV 1 flwyddyn Yn caniatáu i LinkedIn alluogi ymarferoldeb mewngofnodi, olrhain defnyddwyr a dibenion targedu hysbysebion
lang Cwci sesiwn - dod i ben wrth i’r porwr gael ei gau Defnyddir ar gyfer Mewngofnodi gyda LinkedIn a / neu ar gyfer nodwedd ddilyn LinkedIn 
sc_at 390 diwrnod Cwci 390 diwrnod yn gysylltiedig ag ymgorffori cynnwys o Snapchat
_scid 1 flwyddyn ID Defnyddiwr unigryw 1 flwyddyn picsel Snapchat
X-AB 1 flwyddyn Cwci 1 flwyddyn yn gysylltiedig ag ymgorffori cynnwys o Snapchat

YouTube

Mae’r fideo(s) sydd yn rhan o’r safle hon o’n sianel YouTube swyddogol yn defnyddio modd preifatrwydd cryfach YouTube. Os gwnewch chi glicio ar eich chwaraewr fideo YouTube, gall y modd osod cwcis ar eich cyfrifiadur ond ni fydd YouTube yn cadw gwybodaeth cwcis y gellir eich adnabod oddi wrthi am chwarae fideos sy’n rhan o’r safle.

Gallwch ddysgu rhagor ar dudalen wybodaeth cynnwys fideos YouTube.

Os dymunwch reoli, atal neu ddileu unrhyw gwcis sy’n cael eu creu gan y wefan hon, gallwch wneud hynny trwy osodiadau eich porwr. Gallwch ddysgu sut trwy edrych ar y ddewislen help ar eich porwr. Fel arall, byddwn yn cymryd eich bod yn hapus i barhau i ddefnyddio Cwcis.

Cewch ragor o wybodaeth am gwcis ar y wefan Ynglŷn â Chwcis.