Gall gyrfa ym maes plismona fod yn fanteisiol iawn, i chi yn unigol a hefyd i’r gymuned y byddwch yn ei gwasanaethu.

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

Swyddogion heddlu gwrywaidd a benywaidd mewn iwnifform yn cerdded i lawr stryd yn siarad

Dyma’r unig swydd oeddwn i am ei gwneud-

Swyddog heddlu gwrywaidd mewn gorsaf heddlu mewn iwnifform yn siarad at y camera

Felly o oedran ifanc iawn, tua’r Ysgol Gynradd, Ysgol Uwchradd, dyma’r unig beth oedd yn apelio ataf erioed

Swyddog gwrywaidd a swyddog benywaidd yn dal i gerdded i lawr y stryd

Mae cymaint o swyddi gwahanol o fewn yr heddlu

Swyddog heddlu gwrywaidd mewn gorsaf heddlu mewn iwnifform yn siarad at y camera

Ac fe allech chi ddilyn eich gyrfa ar ei hyd, trideg mlynedd neu drideg pum mlynedd heb wneud pob swydd yn yr heddlu wedyn

Swyddog gwrywaidd yn gyrru car heddlu

Nid yn unig mae’n heriol yn feddyliol a chorfforol, y prif beth yw ei fod yn rhoi boddhad.

Swyddog heddlu gwrywaidd mewn gorsaf heddlu mewn iwnifform yn siarad at y camera

Dyma’r un swydd lle gallwch chi wirioneddol wneud gwahaniaeth.

Swyddog gwrywaidd a benywaidd yn cerdded tu allan i Orsaf Heddlu Banbury

Mae eich agwedd at waith a phopeth a wnewch chi yn cael effaith ar y gymuned, y bobl yr ydych yn gweithio gyda nhw, y sefydliad.

Swyddog heddlu gwrywaidd mewn gorsaf heddlu mewn iwnifform yn siarad at y camera.

Y ffaith fy mod wedi gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun, yn y pen draw dyna sy’n fy nghadw i fynd.

Logo Heddlu: Gwnewch eich gwahaniaeth

 

Gallwch hefyd ddarllen ein cyfweliad ag Yasser i ddysgu rhagor am ei yrfa blismona a sut mae'n gweld ei hil fel agwedd gadarnhaol.

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ymuno â’r heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

Ffyrdd i mewn i blismona