Gall gyrfa ym maes plismona fod yn fanteisiol iawn, i chi yn unigol a hefyd i’r gymuned y byddwch yn ei gwasanaethu.

Manteision Plismona

Mae dod yn swyddog heddlu yn agor cyfleoedd i ddatblygu yn bersonol a phroffesiynol ac i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eich cymuned. A byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu. Dysgwch ragor am fanteision plismona.

Sut fyddaf i yn cael budd?

Amrywiaeth a chynhwysiant mewn plismona

Er mwyn gallu cynrychioli ac ymgysylltu â’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, mae’n hanfodol i’n gwasanaeth heddlu fod yn gynhwysol ac amrywiol. Dyna pam ei bod yn bwysig iawn i bobl o bob cefndir, oedran, ethnigrwydd, ffydd, gallu, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol, ymgeisio am gael ymuno â’r heddlu. Dysgwch ragor am sut yr ydym yn hyrwyddo cynhwysiant ac amrywiaeth mewn plismona.

A yw plismona'n gynhwysol?

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

Male and female officer in police uniform walking down a street talking.

It's the only job I've ever wanted to do.

Male officer inside police station in uniform talking to camera.

So from a very early age, so sort of primary school, high school, it's the only thing that ever appealed to me. 

Male and female officer continue to walk down the street.

There are so many different roles within the police.

Male officer inside police station in uniform talking to camera.

And you can do your full career, whether it's thirty years or thirty-five years and still not do every role within the police. 

Male officer is driving a police car.

Not only is it mentally challenging and physically challenging, the main thing is it's rewarding. 

Male officer inside police station in uniform talking to camera.

It's the one job that you can actually make a difference. 

Male and female officer walking outside approach Banbury Police Station. 

Your work ethic and everything that you do, does have an impact on the community, the people you work with, the organisation. 

Male officer inside police station in uniform talking to camera.

The fact that I have made a difference in somebody's life, ultimately that's what keeps me going. 

Police: Make Your Difference logo

 

Pwy all ymuno?

Mae amrywiol ffyrdd o ymuno â’r heddlu, gan ddibynnu ar eich profiad o ran gwaith, bywyd ac addysg. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad.

Ffyrdd i mewn i blismona