Cefnogi amrywiaeth

Female officer smiling with cityscape in background.

Sut rydym yn creu gwasanaeth heddlu amrywiol a chynhwysol

  • Prosesau recriwtio a dethol - mae holl brosesau recriwtio'r heddlu yn deg ac yn seiliedig ar deilyngdod. 
  • Gweithredu Cadarnhaol - mae gan luoedd lleol amrywiaeth o fentrau ar y gweill i annog pobl o bob cefndir i wneud cais i ymuno â'r heddlu a chefnogi swyddogion sy'n gwasanaethu. Edrychwch ar wefan yr heddlu a ddewiswyd gennych i weld pa fentrau gweithredu cadarnhaol y maent yn eu cynnal.
Two officers on the street

Sefydliadau cymorth

Mae nifer o sefydliadau'n gweithio i sicrhau bod ein heddluoedd yn cynrychioli ein cymunedau. Canfyddwch beth maen nhw'n ei wneud i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant a'r cymorth maen nhw'n ei gynnig.

Female police officer talking to child.

Ein straeon

Gwrandewch ar rai o’n swyddogion sy’n gwasanaethu ar eu profiadau fel swyddog heddlu, yr hyn y maent yn ei fwynhau fwyaf yn eu swydd, sut y maent wedi datblygu yn eu gyrfa gyda’r heddlu a’r cymorth y maent wedi’i dderbyn.

Gyda'n gilydd rydyn ni'n wahanol, #AsOneWeServe

Mae Cymdeithas Uwch-arolygwyr yr Heddlu (PSA), sy'n cynrychioli uwch arweinwyr heddluoedd ledled y DU, wedi ymrwymo i gefnogi amrywiaeth o fewn plismona.

Maent wedi lansio ffilm newydd, gan roi cipolwg gwerthfawr i ni ar brofiadau eclectig a chymysgedd ysbrydoledig o gefndiroedd a phersonoliaethau eu haelodau. Gallwch ei gwylio yma.

Am wybod rhagor am y broses ymgeisio?

Mae nifer o wahanol lwybrau mynediad ar gyfer ymuno â'r heddlu, yn dibynnu ar eich profiad a'ch cymwysterau addysgol. Canfod pa lwybr mynediad allai fod yr un gorau i chi.

Ffyrdd i mewn i blismona