Sut ydym yn mynd ati i greu gwasanaeth heddlu cynhwysol a llawn amrywiaeth

 

  • Recriwtio a dethol teg - mae holl brosesau recriwtio’r heddlu yn deg ac yn seiliedig ar deilyngdod.  
  • Camau Cadarnhaol - mae gan heddluoedd lleol ystod o fentrau sydd yn cael eu rhoi ar waith er mwyn annog pobl o bob cefndir yn ymgeisio i ymuno  â’r heddlu a chefnogi heddweision cyfredol. Cymerwch olwg ar wefan y llu a ddewisoch i weld camau cadarnhaol pa fentrau maen nhw’n eu rhedeg.
  • Ystyriaethau ffydd - mae heddluoedd yn gefnogol o bob crefydd, ac yn gwneud addasiadau er mwyn rhoi’r amser a’r rhyddid i heddweision gael ymarfer eu ffydd.
Two officers on the street

Sefydliadau Cefnogi

Ceir nifer o sefydliadau sydd yn gweithio er mwyn sicrhau bod ein heddluoedd yn cynrychioli ein cymunedau. Gallwch ganfod yr hyn maen nhw’n ei wneud i gefnogi amrywiaeth a chynhwysiad a’r gefnogaeth maen nhw’n ei gynnig.

Female police officer talking to child.

Ein hanesion

Dewch i glywed gan rai o’n heddweision am eu profiadau, a’r hyn maen nhw’n ei fwynhau fwyaf ynglŷn â’u swydd, sut maen nhw wedi gwneud cynnydd yn eu gyrfa gyda’r heddlu a’r gefnogaeth a gawson nhw. 

Together we are different, #AsOneWeServe

The Police Superintendents' Association (PSA), which represents senior leaders in forces across the UK, is committed to supporting diversity within policing.

They've launched a new film, giving us valuable insight into the eclectic experiences and inspiring mix of backgrounds and personalities of their members. You can watch it here. 

Eisiau gwybod mwy am y broses ymgeisio?

Mae yna nifer o lwybrau gwahanol y gellir eu dilyn er mwyn ymuno â’r heddlu, yn ddibynnol ar eich profiad a chymwysterau addysgol. Dewch i weld pa lwybr mynediad sydd orau i chi.  

Ffyrdd i mewn i blismona