Os ydych yn barod i ymgeisio, gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r llwybr mynediad gorau i’w ddilyn ac i baratoi ar gyfer y broes o wneud cais.  

Officer driving police car

Llwybrau mynediad

Mae yna nifer o ffyrdd gwahanol y gellir eu dilyn er mwyn bod yn heddwas, yn ddibynnol ar eich cyflogaeth flaenorol a’ch cymwysterau addysgol.

Hands typing on laptop

Y camau ymgeisio

Mae yna nifer o gamau sy’n rhan o’r broses ymgeisio. Mae paratoi yn beth da i’w wneud er mwyn i chi fod yn amlwg rhag y gweddill ac arddangos eich potensial. 

Camau cadarnhaol

Mae nifer o heddluoedd hefyd yn cynnig mentrau cadarnhaol (fel sesiynau ymgysylltu ar-lein neu fentora) yn arbennig er mwyn cefnogi pobl o grwpiau tan-gynrychioledig i ymgeisio. Felly mae’n werth cymryd golwg ar wefan yr heddlu y bwriadwch ymuno a hi, i weld pa gynlluniau a mentrau gweithredu cadarnhaol maen nhw’n eu rhedeg cyn i chi ymgeisio.  

39

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?