Y broses ymgeisio

Female officer looking to her left.

Os ydych yn barod i wneud cais, gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i'r llwybr mynediad gorau a pharatoi ar gyfer y broses ymgeisio.

Officer driving police car

Llwybrau mynediad

Mae nifer o wahanol lwybrau mynediad i ddod yn swyddog heddlu, yn dibynnu ar eich cyflogaeth flaenorol a'ch cymwysterau addysgol.

Hands typing on laptop

Camau ymgeisio

Mae yna nifer o gamau sy’n rhan o’r broses ymgeisio. Mae paratoi yn beth da i’w wneud er mwyn i chi fod yn amlwg rhag y gweddill ac arddangos eich potensial. 

Gweithredu cadarnhaol

Mae llawer o heddluoedd hefyd yn cynnig mentrau gweithredu cadarnhaol (fel sesiynau ymgysylltu ar-lein neu fentora) i roi cymorth penodol i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i wneud cais. Felly mae’n werth edrych ar wefan y llu o’ch dewis i weld pa fentrau gweithredu cadarnhaol maen nhw’n eu cynnal cyn i chi wneud cais.

28

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?