Beth yw'r ymarferion ysgrifenedig a briffio?

Ar gyfer y rhan hon o’r broses ymgeisio, bydd arnoch angen gliniadur, cyfrifiadur desg neu dabled gyda meicroffon, camera a chwaraewr flash i gofnodi eich enw ar ddiwedd yr ymarfer i gadarnhau pwy ydych. Dylech gael pecyn gwybodaeth llawn yn rhoi manylion beth i’w ddisgwyl ymlaen llaw. 

Yn yr ymarfer ysgrifenedig, gofynnir i chi gymryd rôl cwnstabl heddlu sydd angen llenwi tasg ysgrifenedig ar frys i’ch rheolwr llinell.

Byddwch yn cael pedwar darn o wybodaeth i’ch helpu gyda’r dasg. Bydd gennych 40 munud i ddarllen y wybodaeth a chwblhau’r ymarfer ysgrifenedig, y mae’n rhaid ei wneud mewn un eisteddiad. Fe’i cynlluniwyd i’ch asesu mewn cymhariaeth â’r cymwyseddau a’r gwerthoedd sy’n bwysig i gwnstabliaid heddlu:

  • bod yn ddiduedd
  • rydym yn dadansoddi yn feirniadol
  • rydym yn cyflawni, cefnogi ac ysbrydoli
  • rydym yn gydweithredol

Yn yr ymarfer briffio, byddwch yn cymryd rôl cwnstabl heddlu eto. Byddwch yn cael eich briffio ar fater penodol ac yn cael y dasg o ymateb i nifer o gwestiynau cysylltiedig.  

Byddwch yn cael 10 munud i ddarllen y deunyddiau paratoi a roddir i chi ac ystyried eich ymateb. Yn y 36 munud sy’n weddill, byddwch yn cael cwestiynau i’w hateb. Yn yr ymarfer hwn, byddwch yn cael eich asesu ar y cymwyseddau a’r gwerthoedd canlynol:  

  • gwasanaeth cyhoeddus
  • rydym yn ymwybodol yn emosiynol
  • rydym yn cymryd perchenogaeth
  • rydym yn flaengar ac â meddwl agored

Ar ôl i chi gwblhau’r ddau ymarfer, byddwch yn cael eich canlyniad trwy e-bost. Os byddwch yn llwyddiannus ar y cam hwn, byddwch wedyn yn symud ymlaen i’r Profion Meddygol a Ffitrwydd a Fetio