Llwybr mynediad cwnstabl arbennig / gwirfoddolwr

Efallai eich bod eisoes yn gweithio mewn rôl staff heddlu neu fel gwirfoddolwr, neu eich bod wedi gwirfoddoli i lu heddlu yn y gorffennol. Bydd eich ymrwymiad a’ch cyfraniad yn cael eu cydnabod - mae rhai heddluoedd hyd yn oed yn cynnig llwybr penodol i bobl sydd eisoes yn Gwnstabliaid Arbennig felly cofiwch wirio gyda’r llu o’ch dewis.

Os nad oes gan y llu yr ydych am ymgeisio iddo lwybr penodol i Gwnstabliaid Arbennig neu wirfoddolwyr, gallwch wrth gwrs ymgeisio trwy’r llwybr mynediad allanol perthnasol i chi.

Dysgwch am lwybrau mynediad eraill