Ffyrdd i mewn i blismona

Delwedd o swyddog benywaidd gydag arfbais llu heddlu tu ôl iddi.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant a phrofiad ac nid oes angen gradd arnoch i ymuno. Dyna pam mae sawl ffordd o ymuno â’r heddlu.

Eisiau dod o hyd I'ch llwybr mynediad gorau?

Cymerwch ein Gwiriad Llwybr Mynediad cyflym i weld pa opsiynau sydd orau i chi. Gallwch hefyd archwilio pob llwybr mynediad yn fanylach isod.

Beth yw'r llwybr gorau i mi?

Dewiswch opsiwn isod i gael rhagor o fanylion am eich opsiynau llwybr mynediad:

Police Constable Degree Apprenticeship

Mae'r Brentisiaeth tair blynedd yn gadael i chi ennill cyflog wrth ddysgu.

Police Constable Degree Apprenticeship

Traditional Entry

Mae’r llwybr Mynediad Traddodiadol, yn cael ei ddirwyn i ben yn raddol, ond bydd rhai lluoedd yn ei gynnig nes iddo ddod i ben ar 31 Mawrth 2024

Traditional Entry

Degree Holder Entry Programme (DHEP)

Mae’r llwybr DHEP dwy flynedd seiliedig ar waith yn golygu y bydd gennych ddiploma graddedig mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol yn y pen draw.

Degree Holder Entry Programme

Detective Degree Holder Entry Programme

The two-year work-based Detective Degree Holder Entry Programme is biased towards investigation. 

Detective Degree Holder Entry

Professional Policing Degree Holder

Some forces offer a dedicated entry programme for graduates with the Degree in Professional Policing. 

Professional Policing Degree Holder

Police Now Graduate Programmes

Police Now offers two-year entry routes specifically for graduates, including a National Detective programme. 

Police Now Graduate Programmes

A ydych yn gyn-swyddog?

Gallwch ail-ymuno ar eich rheng bresennol neu o bosibl ar reng uwch ar sail y profiad yr ydych wedi ei gael tu allan i blismona.

Mwy am ail-ymuno

A ydych yn Gwnstabl Arbennig/Gwirfoddolwr?

Mae gan rai lluoedd heddlu raglenni mynediad penodol ar gyfer pobl sydd eisoes yn gwirfoddoli. Hyd yn oed os nad yw’r llu heddlu yr ydych chi wedi ei ddewis yn gwneud hynny, bydd eich ymrwymiad a’ch profiad yn cael eu gwerthfawrogi.

Mwy am ymuno fel swyddog cyflogedig

Want to volunteer as a Special Constable?

You don't always need to join straight into paid roles. You can volunteer as a Special Constable, where you'll undertake the same training as a regular paid police constable, while committing to a minimum of four hours per week. 

Positive action

Positive action initiatives support people from under-represented groups to apply. Check out your chosen force’s website to see what positive action initiatives they’re running.

Barod i ymgeisio?

Mae lluoedd ar draws Cymru a Lloegr yn recriwtio ar hyn o bryd

EDRYCHWCH PA LUOEDD HEDDLU SY’N RECRIWTIO