Drwy gydol eich gyrfa gyda’r heddlu, byddwch yn derbyn hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad parhaus er mwyn sicrhau eich bod yn llwyr abl i wneud eich swydd yn ddiogel ac yn hyderus. Ac er bod y rhan fwyaf o recriwtiaid newydd yn gwneud gwaith plismona rheng flaen i ddechrau, mae’r cyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa yn anferth.  

"If you embrace it, you're going to have a really rewarding career"

Hear DI Palmer, one of the stars of our new Behind the Badge series, talk about the support he's been given to help him progress throughout his 16 years in the police. 

Gweld y trawsgrifiad fideo llawn

00:04 --> 00:06
When I think back over sixteen years,

00:06 --> 00:09
I definitely can’t imagine the same day happening twice.

00:10 --> 00:11
That’s one of the things I love about the job.

00:12 --> 00:13
It’s different, even now.

00:14 --> 00:16
There’s a massive amount of roles in the Police Service.

00:17 --> 00:22
You’ve got investigation, CID, firearms, you’ve got traffic,

00:22 --> 00:27
dogs, search team, a massive amount of roles out there.

00:28 --> 00:31
I feel lucky that I’ve always been really supported

00:32 --> 00:34
by my first and second line manager when I’ve wanted to progress,

00:35 --> 00:39
to develop, to do a different role when I’ve set out on the pathway to promotion.

00:41 --> 00:43
There is a fast-track scheme

00:43 --> 00:45
for people who are wanting to progress quickly,

00:45 --> 00:47
so you can move from PC to inspector.

00:47 --> 00:49
You’re going to have some amazing experiences,

00:50 --> 00:51
probably going to make some 

00:52 --> 00:52
lifelong friends.

00:53 --> 00:54
And if you embrace it,

00:54 --> 00:55
you’re going to have a really rewarding career. 

End Frame
BE ONE OF THE 20,000 NEW OFFICERS

BE PART OF THE TEAM

BE THE DIFFERENCE

SEARCH JOIN THE POLICE

Female officer smiling.

Hyfforddiant

Dewch i wybod mwy am yr hyfforddiant o’r radd flaenaf y byddwch yn ei dderbyn, yn y ‘stafell ddosbarth a mewn-swydd hefyd. 

Police officer working at desk.

Datblygu Gyrfa

Symudwch i fyny drwy’r rhengoedd cyffredin neu ymunwch ag uned arbenigol - gallai’ch gyrfa eich arwain i nifer o lefydd.

38

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?