Drwy gydol eich gyrfa gyda’r heddlu, byddwch yn derbyn hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad parhaus er mwyn sicrhau eich bod yn llwyr abl i wneud eich swydd yn ddiogel ac yn hyderus. Ac er bod y rhan fwyaf o recriwtiaid newydd yn gwneud gwaith plismona rheng flaen i ddechrau, mae’r cyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa yn anferth.  

Female officer smiling.

Hyfforddiant

Dewch i wybod mwy am yr hyfforddiant o’r radd flaenaf y byddwch yn ei dderbyn, yn y ‘stafell ddosbarth a mewn-swydd hefyd. 

Police officer working at desk.

Datblygu Gyrfa

Symudwch i fyny drwy’r rhengoedd cyffredin neu ymunwch ag uned arbenigol - gallai’ch gyrfa eich arwain i nifer o lefydd.

30

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?