Mae 39 heddlu yng Nghymru a Lloegr yn recriwtio ar hyn o bryd. Gallwch chwilio gyda'ch cod post am heddluoedd sy'n recriwtio yn agos atoch chi neu gallwch bori yn ôl rhaglen fynediad.

Pa luoedd sy'n recriwtio yn agos ataf fi?

Porwch yn ôl rhaglen fynediad

Dewiswch opsiwn:

Ddim yn siŵr pa lwybr mynediad sydd orau i chi.

Archwiliwch ddewisiadau o ran llwybr mynediad