Mae 34 llu heddlu yng Nghymru a Lloegr yn recriwtio ar hyn o bryd. Gallwch chwilio am luoedd heddlu sy'n recriwtio trwy raglenni mynediad penodol neu gallwch chwilio pa luoedd sy'n recriwtio yn agos atoch chi.

Porwch yn ôl rhaglen fynediad

Dewiswch opsiwn:

Ddim yn siŵr pa lwybr mynediad sydd orau i chi.

Archwiliwch ddewisiadau o ran llwybr mynediad

Pa luoedd sy'n recriwtio yn agos ataf fi?