Rhaglen mynediad i ddeiliaid gradd (DHEP)

Os oes gennych radd eisoes (mewn unrhyw bwnc), mae opsiwn o raglen hyfforddi dwy flynedd yn y gwaith wedi'i hategu gan ddysgu i ffwrdd o'r gwaith.

Fel rhan o'r rhaglen, byddwch yn canolbwyntio ar faes astudio arbenigol o naill ai plismona Ymchwilio, Cudd-wybodaeth, Cymunedol, Ffyrdd neu Ymateb.

Byddwch yn ennill diploma Ôl-raddedig Lefel 6 mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cyfnod prawf.

29

o 43

Llu heddlu yn recriwtio ar hyn o bryd

Ble gallaf i weithio?